Atomic ( อะตอม )
ใช้ หยด 5 - 6 หยด/น้ำมันเบนซินหรือดีเซล 1 ลิตร

ขนาด 10 Ml
ราคา 30 บาท

         สารเสริมเติมผสมในน้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน หรือ ดีเซล

      

-  ใช้ผสมน้ำมันเบนซิน หรือ น้ำมันดีเซล เพียง 5-6 หยด / ลิตร ประหยัดเงินคุณ ประมาณ 15 บาท

     (ถ้าเติม 100 บาท คุณประหยัดเงินประมาณ 40 บาท) ได้ระยะทางเพิ่มขึ้น

-   ทำให้เครื่องยนต์เดินเรียบ เสียงเบาลง ลดควัน กำลังเครื่องยนต์มีแรงเพิ่ม

-    น้ำมันสะอาดขึ้น ลด ฟาราฟิน คาบไข กำมะถัน คาบน้ำ สิ่งเจือปนอื่น ๆ ในน้ำมันเชื้อเพลิง

 

ใช้ได้กับรถมอร์เตอร์ไซด์  เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า รถไถนา รถเกี่ยวข้าว

รถตัดอ้อย  เครื่อนยนต์การเกษตร  รถยนต์เก๋ง รถยนต์กะบะ รถยนต์ตู้ เรือยนต์ทุกประเภท