Atomic Engine Flush
สารล้างทำความสะอาดในห้องเครื่งยนต์

ขนาด 300 ml.
ราคา 450 บาท

ประโยชน์ของการใช้ Atomic Engine Internal Flush

  1. ช่วยละลายคราบเขม่าตกค้างให้หลุดมาพร้อมกับน้ำมันเครื่องเมื่อเปลี่ยนถ่าย

  2. ลดสภาพความเป็นกรดภายในเครื่องอันเป็นสาเหตุแห่งการเกิดสนิม

  3. ทำความสะอาด ร่องแหวนรูน้ำมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่นเติมประสิทธิภาพ

  4. ไม่มีส่วนผสมของสารกัดกร่อนหรือ Sovent ซึ่งเป็นอันตรายต่อซีลยาง

  5. เติมลงในห้องเครื่องพร้อมน้ำมันเครื่องเก่าที่จะเปลี่ยนถ่ายแล้วติดเครื่องไว้ประมาณ 5-10 นาที จึงเปลี่ยนถ่ายออกพร้อมกับน้ำมันเครื่องเก่า และเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องเก่าออกจึงเติมน้ำมันเครื่องใหม่แล้วเติมสารลื่นอะตอมมิคอีก 1 ขวด