Atomic Diesel Treatment
ตัวล้างหัวฉีดดีเซล ใช้เติมในถังน้ำมันดีเซล เติมทุก ๆ 20000 KM

ขนาด 300 ml.
ราคา 450 บาท

คุณสมบัติ ใช้ผสมในถังน้ำมันดีเซล

ช่วยทำความสะอาดระบบหัวฉีด หัวเผา ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

  1. ช่วยปกป้องการกัดกร่อน และการเปลี่ยนสภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

  2. ช่วยในการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดีขึ้นในขณะที่เครื่องเย็น

  3. ช่วยให้ได้ระยะทางเพิ่มขึ้นกว่าเดิม

  4. ช่วยลดการปล่อยควันดำ หรือไอเสียที่ออกมา ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม

วิธีการใช้

เติม 1 ขวด ในถังน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีความจุ 30-80 ลิตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้สูงสุด และรักษาหัวฉีดให้สะอาดอยู่เสมอ ควรเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันดีเซลด้วย แล้วเติมทุกๆ 10,000 - 20,000 กิโลเมตร