Atomic Engine Treatment
ใช้กับเครื่องยนต์ ที่ใช้น้ำมันเครื่อง 1-2 ลิตร เช่น รถจักรยานยนต์ เฟืองท้าย ห้องเกรีย์ธรรมดา

ขนาด 50 ml.
ราคา 190 บาท

เติม ATOMIC 1 ขวด 50 ml. ผสมได้กับน้ำมันเครื่องทั่วไป 1 ลิตร  สามารถเติมได้ทันที ถ้าเป็นเครื่องยนต์ (มอเตอร์ไซด์) 4 จังหวะ  ให้เติมที่ห้องเครื่องได้เลยสาร 1 ขวด  และถ้าเป็นเครื่องยนต์ (มอเตอร์ไซด์) 2 จังหวะ ให้เติมที่น้ำมัน 2T (ออโต้ลู้บ) ประมาณ 15 ml. (2ฝาเล็ก) ต่อ น้ำมัน 2T จำนวน 1 ลิตร  ส่วนที่เหลือให้เติมที่ห้องเกียร์แล้วติดเครื่องยนต์ไว้ประมาณ 5 นาที ATOMIC จะเข้าไปเคลือบในห้่องเครื่องและไม่หลุดออกไปกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ในแต่ละครั้ง และยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอีกเท่าตัว

ก่อนที่ท่านจะเติมสารลื่น ให้เช็คน้ำเครื่องก่อนนะครับ ว่ามีอยู่หรือไม่ เหนียวข้มหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนี้ให้ล้างในห้องเครื่องด้วย Atomic Fush ก่อนจะดี